Wij maken op deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie... Privacyverklaring

Kerst 2

Hoofdmenu Vorige Volgende
Kerstplaatjesmenu     Kerstplaatjes 1     Kerstplaatjes 3     Kerstplaatjes 4     Kerstplaatjes 5
Kerstplaatjes 6     Kerstplaatjes 7     Kerstplaatjes 8     Kerstplaatjes 9     Kerstplaatjes 10

Oorsprong van de kerstboom.
Al duizend jaar voor christus vereerde men overal ter wereld in veel culturen bomen
en groenblijvende bomen rond de tijd van de kortste dag / langste nacht, ongeveer 22 december.
Ze werd gebruikt als vruchtbaarheidssymbool,
groenblijvend vertegenwoordigd ze de vernieuwing van het leven.
Men kapte een groenblijvende boom uit een heilig bos en plaatste die op het dorpsplein en versierde hem,
de midwinterboom en men vierde dan het zonnewendefeest
In de zeventiende eeuw begonnen rijkere mensen in Duitsland met het plaatsen van een boom binnenshuis, daarna volgden de engelsen en daarna de rest van Europa.
Men versierde zo'n boom met appels, noten en kaarsen.
Groenblijvende bomen en takken bevorderen de vruchtbaarheid van de akkers van volgend jaar.

kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatjekerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje

Tweet en deel Kerstplaatjes.US op social media... dankjewel!!!

Tweet


Bedankt !!!

kerstplaatje kerstplaatje
kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatjekerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje kerstplaatje
openhaard met kerst 1
openhaard met kerst 3
kerstplaatjeVorige Volgende
Kerstplaatjesmenu     Kerstplaatjes 1     Kerstplaatjes 3Al in de bijbel werd de kerstboom genoemd.
Jeremia 10 vers 1 t/m 6
1 Hoort het woord, dat de HEERE tot u lieden spreekt, o huis Israels!

2 Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.

3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl.
4 Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele.
5 Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken; zij moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan; vreest niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen, ook is er geen goeddoen bij hen.
6 Omdat niemand U gelijk is, o HEERE! zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid.

En in 2 Kronieken 24 vers 18
Zo verlieten zij het huis des HEEREN, des Gods hunner vaderen, en dienden de bossen en de afgoden; toen was een grote toornigheid over Juda en Jeruzalem, om deze hun schuld.

Hoofdmenu Vorige Volgende
Kerstplaatjesmenu     Kerstplaatjes 1     Kerstplaatjes 3Tweet en deel Kerstplaatjes.US op Social Media.

Tweet


Bedankt !

Kerstlol.nl